Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 27.X

Opublikowano 16 września 2019 przez admin w Aktualności
Zostaw komentarz

Zarząd koła łowieckiego „SOKÓŁ nr 7” w Gdańsku zawiadamia, że na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 Statutu PZŁ zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków koła na dzień 27 października 2019 r. (niedziela), godzina 10.00, w Żukowie w restauracji Gryf, ul. Gdańska 39.

Porządek obrad:

1. Otwarcie walnego zgromadzenia.

2. Wybór prezydium obrad: przewodniczącego i sekretarza.

3. Stwierdzenie prawomocności obrad (kworum).

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór komisji uchwał i wniosków.

7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia KŁ „Sokół nr 7” w Gdańsku.

9. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa na polowaniach przed sezonem polowań zbiorowych.

10. ASF – sposoby postępowania z tuszami dzików – strefa żółta, strefa WAMTA, odstrzał sanitarny.

11. Stwierdzenie zaprzestania pełnienia funkcji skarbnika koła przez Kol. Grzegorza Podsiadło.

12. Wybór skarbnika koła.

13. Sprawozdania gospodarzy obwodów.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału ryczałtu za dziki odstrzelone w strefach
z ograniczeniami oraz zasad postępowania z tuszami dzików odstrzelonych w ramach tych odstrzałów i odstrzału sanitarnego.

15. Wolne wnioski

16. Zakończenie obrad

Obecność wszystkich członków Koła i stażystów jest obowiązkowa.

Proszę o uregulowanie wszystkich zaległości w składkach członkowskich.

Proszę o dostarczenie na WZ wszystkich wystawionych i już nieważnych odstrzałów.

Darz Bór.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz