Kalendarz polowań

W styczniu polujemy na:

Jelenie szlachetne: byki i cielęta przez cały miesiąc, a łanie do 15.01
Jelenie sika: byki, łanie i cielęta do 15.01
Daniele: byki cały miesiąc a łanie i cielęta do 15.01
Sarny: kozy i koźlęta do 15.01
Dziki: odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki cały miesiąc, a lochy do 15.01
Muflony: tryki cały miesiąc, a owce i jagnięta do 15.01
Tchórze i kuny
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
Piżmaki
Zające szaraki i dzikie króliki: tylko w drodze odłowu, do 15.01
Bażanty: koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)
Kuropatwy: tylko w drodze odłowu, do 15.01
Gęsi: gęgawy na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego ? do 15.01, a zbożowe i białoczelne na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego ? do dnia 31.01

 

W lutym polujemy na:

Jelenie szlachetne: byki i cielęta
Dziki: odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki
Muflony: tryki
Tchórze i kuny
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
Piżmaki
Bażanty: koguty

 

W marcu polujemy na:

Dziki: odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki
Tchórze i kuny
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
Piżmaki

 

W kwietniu polujemy na:

Dziki: odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki
Piżmaki: do 15.04
Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

 

W maju polujemy na:

Sarny: kozły od 11.05
Dziki: odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki
Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

 

W czerwcu polujemy na:

Sarny: kozły
Dziki: odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze: od 1.06

 

W lipcu polujemy na:

Sarny: kozły
Dziki: odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

 

W sierpniu polujemy na:

Jelenie szlachetne: byki od 21.08
Sarny: kozły
Dziki: odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki cały miesiąc, a lochy od 15.08
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
Piżmaki: od 11.08
Kaczki: krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice ? od 15.08
Łyski: od 15.08
Gołębie grzywacze: od 15.08

 

We wrześniu polujemy na:

Jelenie szlachetne: byki
Sarny: kozły
Dziki: wszystkie
Borsuki
Tchórze i kuny
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
Piżmaki
Kuropatwy: do 11.09
Słonki: od 1.09
Kaczki: kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice
Gęsi: gęgawy, zbożowe i białoczelne: od 1.09
Łyski
Gołębie grzywacze
Jarząbki

 

W październiku polujemy na:

Jelenie szlachetne: byki, łanie i cielęta
Jelenie sika: byki, łanie i cielęta
Daniele: byki, łanie i cielęta
Sarny: kozy i koźlęta
Dziki: wszystkie
Muflony: tryki, owce i jagnięta
Borsuki
Tchórze i kuny
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
Piżmaki
Bażanty: koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)
Kuropatwy: do 21.10, a w drodze odłowu cały miesiąc
Słonki
Kaczki: kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice
Gęsi: gęgawy, zbożowe i białoczelne
Łyski
Gołębie grzywacze
Jarząbki

 

W listopadzie polujemy na:

Jelenie szlachetne: byki, łanie i cielęta
Jelenie sika: byki, łanie i cielęta
Daniele: byki, łanie i cielęta
Sarny: kozy i koźlęta
Dziki: wszystkie
Muflony: tryki, owce i jagnięta
Borsuki
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
Tchórze i kuny
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
Piżmaki
Zające szaraki i dzikie króliki: również w drodze odłowu
Bażanty: koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)
Kuropatwy: tylko w drodze odłowu
Słonki
Kaczki: kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice
Gęsi: gęgawy, zbożowe i białoczelne
Łyski
Gołębie grzywacze
Jarząbki

 

W grudniu polujemy na:

Jelenie szlachetne: byki, łanie i cielęta
Jelenie sika: byki, łanie i cielęta
Daniele: byki, łanie i cielęta
Sarny: kozy i koźlęta
Dziki: wszystkie
Muflony: tryki, owce i jagnięta
Tchórze i kuny
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
Piżmaki
Zające szaraki i dzikie króliki: również w drodze odłowu
Bażanty: koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)
Kuropatwy: tylko w drodze odłowu
Słonki: do 21.12
Kaczki: kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice: do 21.12
Gęsi: gęgawy, zbożowe i białoczelne: do 21.12, na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego wielkopolskiego i dolnośląskiego cały miesiąc
Łyski: do 21.12

Przez cały rok wolno polować na:

  • norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze;
  • borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
  • lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy ? przez cały rok;
  • piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych;
  • dziki ? odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Kalendarz polowań ? stan prawny na 16.10.2009 r.

Kalendarz pochodzi ze strony Polskiego Związku Łowieckiego http://www.pzlow.pl/