Członkowie – myśliwi koła


Obwód 219

Jerzy Frischmut – gospodarz

Marek Mikulski – strażnik

Wiktor Atamanyuk

Grzegorz Bukała

Tomasz Chociaj

Miroslaw Jabłoński

Jacek Jaroczyński

Andrzej Kaczmarek

Marek Mikulski

Piotr Maruszak

Mariusz Mróz

Gerard Orlikowski

Tomasz Pawłowski

Leszek Różanski

Wacław Sitko

Henryk Szynkowski

Jarosław Wasielewski

Zbigniew Wilbik

 


Obwód 32

Piotr Brzeski – gospodarz

Marcin Michałowski – strażnik

Andrzej Kubiak

Mikolaj Łapa

Grzegorz Małasiewicz

Edward Mróz

Jan Mutke

Przemysław Muttke

Jerzy Okulicz

Patryk Różycki

Zdzisław Rudnicki

Dariusz Szweda

Henryk Szyndel

Andrzej Tomaszunas

Krystyna Tomaszunas

Rafał Witusiński

Jerzy Woźniak

Marek Zelem junior

 


Obwód 111

Wojtek Woch – gospodarz

Artur Rostkowski – strażnik

Michał Burczy

Krzysztof Chojnacki

Wincenty Chojnacki

Ryszard Krugły

Krzysztof Małasiewicz

Michał Modrzejewski

Henryk Noga

Bartłomiej Noga

Tadeusz Podsiadło

Grzegorz Podsiadło

Janusz Rostkowski

Witold Sidor

Jerzy Siemieńczuk

Michał Wyrzykowski