Budowa ambony / zwyżki

Poniżej przestawiamy schematy zwyżki i ambony oraz wytyczne do ich budowy (wymagane istotne parametry konstrukcyjne)

Zwyżka

Ambona