Członkowie – myśliwi koła


Obwód 219

Tomasz Klin – gospodarz

Maciej Wąs – strażnik

Wiktor Atamanyuk

Grzegorz Bukała

Tomasz Chociaj

Miroslaw Jabłoński

Jacek Jaroczyński

Andrzej Kaczmarek

Piotr Maruszak

Mariusz Mróz

Gerard Orlikowski

Tomasz Pawłowski

Leszek Różanski

Wacław Sitko

Ireneusz Stawiany

Henryk Szynkowski

Jarosław Wasielewski

Zbigniew Wilbik

 


Obwód 32

Piotr Brrzeski – gospodarz i podłowczy

Marcin Michałowski – strażnik

Jan Mutke

Przemysław Muttke

Józef Blok

Andrzej Kubiak

Dariusz Szweda

Mikolaj Lapa

Waldemar Lenart

Grzegorz Małasiewicz

Edward Mróz

Jerzy Okulicz

Henryk Szyndel

Ewelina Tomaszewska

Andrzej Tomaszunas

Krystyna Tomaszunas

Rafał Witusiński

Jerzy Woźniak

Marek Zelem senior

Marek Zelem junior

 


Obwód 111

Artur Rostkowski – gospodarz

Wojtek Woch – strażnik

Michał Burczy

Jacek Chojnacki

Krzysztof Chojnacki

Wincenty Chojnacki

Ryszard Domski

Władyslaw Gardynik

Roman Giedrys

Ryszard Krugły

Henryk Noga

Bartłomiej Noga

Tadeusz Podsiadło

Grzegorz Podsiadło

Zbigniew Rafalski

Janusz Rostkowski

Witold Sidor

Jerzy Siemieńczuk

Andrzej Wojtuń

Michal Wyrzykowski

Krzysztof Małasiewicz