Zarząd

Prezes – Mariusz Mróz

Łowczy – Piotr Maruszak

Skarbnik – Piotr Polarczyk

Sekretarz – Tadeusz Kowalczuk